preloader

Värdegrund – Trivselregler


Föreningen är till för alla som gillar konståkning.

Följande ledord är grundstenarna för hela vår verksamhet.

 

  • Glädje och gemenskap
  • Vi vill på alla nivåer bedriva vår verksamhet med glädje och gemenskap, vilket skapar en kamratlig och trygg miljö för att kunna mår bra och prestera i vår förening.
  • Alla ska kunna träna och tävla utifrån sina ambitioner och förutsättningar. Vi är en förening som ska verka både för bredden och spetsen.

 

  • Rent spel
  • Rent spel och ärlighet är en förutsättning för träning och tävling på lika villkor. Det innebär att vi håller oss inom ramarna för våra trivsel regler. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 

  • Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 

Trivselregler för BKK

Åkarnas svar kring MILJÖN runtomkring BKKs åkare.
Så vill jag att det ska vara när jag kommer till träningen / ishallen / korridorer:


● Var positiv, även om det inte gått så bra för dig själv.
● Kunna vara sig själv och det är helt okej.
● Inga negativa kommentarer om andra eller andras saker.
● Inte göra miner.
● Inte ok att tvinga någon till något den inte vill.
● Var snäll mot alla. Även om man egentligen inte tycker lika bra om någon.
● Säg hej o hejdå till alla åkare, tränare, föräldrar. Vinka eller le och nicka går bra, om
man är lite blyg.

 


Åkarnas svar kring TÄVLING .
Så visar vi att vi stöttar varandra:

 

● Säg Lycka till! Generellt! (Stör dock inte uppladdningen.)

● Applådera även om det inte är bra.

● Applådera åt alla. Extra åt BKK :)!

● Gratulera ( de som lyckats fint, tex de som kom på pallen..)
● Förbered gärna en BKK-hejaramsa. Fråga innan vilka som vill ha innan åket. (Åkarna
kommer med förslag.)
● BKK-flagga och / eller maskot på läktaren. Åkarna kommer med förslag. (En tydlig
samlingsplats. Klubben håller ihop.)
● Tänk på att du Representerar BKK – Var trevlig mot alla under tävlingen.

 


Åkarnas svar kring VUXNA runtomkring BKKs åkare.
Så vill vi att vuxna i BKK ska göra, för att vi åkare ska kunna trivas:


● Lyssna mycket / lite mer.
● Hjälpa till att lösa problem.