preloader

BKK Styrelse 2022 – 2023

 

Styrelsearbetet sker ideellt  och vi i styrelsen består av föräldrar med aktiva åkare i klubben.

 

Ordförande:           Lennart Reinholdsson

Vc Ordförande:      

Sekreterare:           Niklas Venhagen

Kassör:                      Patrik Falk

Ledamot:                  Anngreth Johansson

Ledamot:                  Ros-Marie Johansson

Ledamot:                  Emma Krantz

Ledamot:                  Jenny Lindén

Ledamot:                 Helena Tenglund