preloader

Årsmöte för Borås Konståkningsklubb

Samtliga medlemmar i Borås Konståkningsklubb kallas till årsmöte.
Måndagen den 11/5 2020, kl. 18:15-19:00 i Borås Ishall.
Fr.om. måndag 4/5 finns Verksamhetsberättelse, Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning), Revisorernas berättelse, Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår samt Budget för kommande verksamhetsår tillgängliga på BKK´s kansli.
 
Välkomna!